d

NimaiHuset
Underåsg. 24 / Fabriksg.
412 51 Gårda
Göteborg

nimai.arts@gmail.com

tel. 031 - 405 108
mob. 073 800 32 87

 

 

Templet är öppet varje dag 06-21
Morgonprogram 06.00
Kvällsprogram 19.00

Lördagsfest 17.00 (Musik-/mantrameditation,föreläsning, helgad vegetarisk mat)

The temple is open every day 06-21
Morning program 06.00
Evening program 19.00
Saturday feast 17.00 (Music/mantra meditation, lecture, sanctified vegetarian meal)